Regulamin konkursu: Zarażam miłością

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie ”Zarażam miłością” zwanym dalej „Konkursem”.Organizatorem Konkursu jest firma MY PET STORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...