🚨🚨Do 26 czerwca w PIWet w Puławach przebadano 11 próbek od chorych kotów, z czego 9 dało wynik dodatni dla grypy ptasiej H5N1.🚨🚨

Dodatnie próbki pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina.👈

Trwają dalsze szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów. Wstępne badania wykluczają pochodzenie wirusa grypy, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u mew.

Na chwilę obecną nie udało się ustalić źródła zakażeń.

Analizując dane pochodzące z innych krajów ustalono, że zasady zapobiegania możliwemu kontaktowi kotów z wirusem powinny polegać na:

🔺Utrzymywaniu, jeśli to możliwe, kotów w domach. Ewentualne wypuszczenie zwierzęcia na balkon, taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów;

🔺Zapobieganie kontaktów kotów z innymi dzikimi zwierzętami, w tym ptakami;

🔺Zapobieganie kontaktów kotów z obuwiem, które używane jest poza domem;

🔺Karmienie kotów pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł;

🔺Mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami (zachowanie standardowych zasad higieny po przyjściu z dworu).

Wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii KLIKNIJ