MyPetStory Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie innowacyjnej aplikacji MyPetStory we wsparciu z usługami IOB.

Celem projektu jest uzyskanie doradczego wsparcia IOB prowadzącego do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy­­ innowacji produktowej i marketingowej w postaci innowacyjnego systemu sprzedaży i komunikacji z konsumentem B2H integrującego przedstawicieli branży zoologicznej takich jak sklep zoologiczny, producent, dystrybutor wokół konsumenta oraz natywnej aplikacji konsumenckiej MyPetStory.

Dofinansowanie projektu z UE:   1 045 044,00 PLN

Całkowita wartość projektu:   1 843 671,60 PLN

Oczekiwanymi rezultatami projektu są: wdrożenie innowacji produktowej i innowacji marketingowej w postaci aplikacji webowej
i aplikacji mobilnej MyPetStory. 
Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników do pobrania i instalacji.